Här har jag två släktregister:

Min egen släkt

Registret innehåller nästan 20,000 individer med släktkoppling till mig, tillbaka till 1500-talet som längst.

 

 

 

Ysane 1600-tal

Byggd på församlingens kyrkböcker, mantalslängder mm – fram till efter pesten i början av 1700-talet.