En församling i Blekinge län

Ysane församling ligger i västra Blekinge och består av byarna Ysane, Norje och Pukavik. Jag håller på att kartlägga folk och gårdar från 1600-talet och fram tills pesten drabbade trakten omkring 1711. Eftersom en stor del av befolkningen då utplånades är källmaterialet ofta bristfälligt; dels på grund av att dödligheten var så hög, att regelrätta begravningar och registrering i dödboken inte lät sig göras, dels för att prästerna ofta inte själva klarade livhanken.
Genom att kombinera och jämföra information från bland annat domböcker, mantalslängder, jordeböcker och kyrkböcker försöker jag överbrygga denna lucka i dokumentationen och härleda sambanden så långt bakåt i tiden som möjligt. Naturligtvis måste vissa antaganden göras, fel uppstå och osäkra uppgifter förekomma – något som jag hoppas att ni besökare har överseende med, ser på med kritisk blick och dessutom hjälper till att bringa klarhet i!