1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. V
 21. W
 22. Z
 23. Å
 24. Ö

Peder Andersson Drake 1555–1628

Präst

Kön: Man Levnadsålder: ≈72

Levnadsbana (Karta)

Född1555
Kyrkoherde
Präst
Gift med
Anna Olofsdotter (1560–)
BosattBrunflo, Brunflo, Jämtlands län
Död (≈72)1628 Brunflo, Brunflo, Jämtlands län

Personanteckningar

Peder Andersson [1581-1628].¿ Under hans tid inföll 1589

den Trondhjemska reformatsen. Jämte prosten i Oviken Eric Mogenssen

och khden Lauritz Mogenssen i Rödön var han närvarande ss. Jämtländska

prästerskapets representant i Opslo 8 juni 1591 vid konungahyllningen.

Synes efter superintendenten Jonas Palmas' flykt 1613 blifvit

prost i Jämtland, enär han så nämner sig i mars 1614 under ett utflyttningsbevis

för Ingeborg Carlsdotter, som vill resa till Trondhjem att söka

sig en god tjänst. Herr Peder kallas gamell prousten år 1620, då han

installerade herr Oluff Nielsen som socknepräst i Alsen. Synes ha aflidit

1628.

_________

¿ I de förteckningar öfver Brunflo kyrkoherdar, som Tunæus och Biberg meddelat,

förekommer en Peder Olai Drake i ordningsföljden före denne Peder Andersson. I hittills

kända handlingar har han ej igenfunnits, och troligt är, att han är identisk just med

denne Peder Andersson, ehuru intet bref mellan 1572-81 anträffats, som upplyser om hvem

som under dessa år varit khde i Brunflo.


G. m. Anna Olufsdotter, som efter hans död till danska regeringen ingaf

en supplikatz om skydd för gården Berge, ¿som var her Peder Anderssons rette

uförbrötne odel¿, men hvilken man ville afhända henne. (Norske Rigsarkiv

Betænkninger 124.)

Af barnen: Erich Pederssön, som af ståthållaren Sten Bille två gånger under

kriget 1612-13 skickades in i Sverige med danska konungens patenter, hvarvid

han senare gången tillfångatogs i Hernösand och blef pinligen förhörd, slutligen

länsman i Brunflo och bodde 1629 i Öfverbyn, Marieby; Ursilla, gift på Huusuold

(Hudiksvall) och Lisabeth, gift i Hernösand. Såsom utrikes gifta afdrogs

en 1/6 part af hvarderas arf efter fadern till danska kronan. (Tingsvittne

på Lockne ting 24/7 1629.) En dotter, g. m. sockenskrifvaren Jenns Michelsson.Kyrkoherde i Brunflo: 1581-1628

Peter Olai Drake enligt


Källa:

- http://www.solace.se/~blasta/herdamin/brunflo.pdf

- Hernösands stifts herdaminne (Uppsala 1925); Bygden

- Annika/Lennart Lindqvist hemsida

- Håkan Larssons hemsida

Skapad av Genney 3.0